top of page

pH Ölçüm (Turnusol) Kağıdı Nedir?

pH; madde çözündüğünde çözelti içerisinde serbest halde bulunan hidrojen (H+) ve hidroksit (OH–) iyonlarının miktarını ifade eder. Çözelti bu miktar değerine bağlı olarak asitlik ve bazlık özellikleri gösterir. Çözelti içerisindeki hidrojen(H+) iyonu miktarı arttıkça madde asidik karakter sergilemeye başlayacaktır. Aynı şekilde çözelti içerisindeki hidroksit (OH–) iyonu miktarı arttıkça madde bazik karakter sergilemeye başlayacaktır. Hidrojen (H+) ve hidroksit (OH–) iyonları eşit miktarlarda iken ise nötr durum söz konusudur. Bu durumda madde asidik veya bazik karakter sergilemez.


pH kağıtları yapısında indikatör içeren kağıtlardır. İndikatör taşıyan bu gösterge yüzeyler çözeltiyle temas ettiğinde indikatör moleküller çalışmaya başlar, indikatör moleküllerin çözelti içerisindeki iyonlarla yeterli seviyede temas etmesine bağlı olarak kâğıt yüzeyinde renk değişimi gözlenir. Oluşan bu renk değişimi çözeltideki (H+) ve (OH–) iyon sayısına bağlıdır. Çözeltinin pH değeri aralıkları standart renkler oluşmasına neden olduğu için pH değerinin hangi aralıkta olduğu bu ölçüm prensibiyle tespit edilebilmektedir.

4 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page